TaskuTurvan käyttöehdot

 

Mobiilisovelluspalvelu

Näitä käyttöehtoja sovelletaan asiakkaan laitteeseen asennetun TaskuTurva- mobiilisovelluspalvelun käyttöön. Palvelun tarjoaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (jälj. palveluntarjoaja). Sinun tulee hyväksyä ehdot ennen palvelun käyttöönottoa.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Yrityksen nimi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Y-tunnus 0211695-5
Kotipaikka Tampere, Suomi
Postiosoite PL 117, 33101 Tampere
Käyntiosoite Järvensivuntie 3, 33100 Tampere
Puhelin 01019 5110

Käytön edellytykset

Saadaksesi palvelun käyttöön sinun tulee kirjautua henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Jatkossa pääset kirjautumaan palveluun nelinumeroisella PIN-koodilla tai sormenjälkitunnisteella. Turva haluaa varmistaa turvallisuutesi, joten sovellus pyytää säännöllisin väliajoin sinua tunnistautumaan uudelleen myös pankkitunnusten avulla.

Palveluun sovellettavat muut ehdot

Palvelun käyttäminen edellyttää, että sinulla on käytössäsi henkilökohtainen palveluntarjoajan asettamat vaatimukset täyttävä mobiililaite ja yhteys palveluntarjoajan palveluun. Sinun tulee huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

Vastuu palvelusta ja sen sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa mobiilipalvelun avulla käytetyistä palveluntarjoajan tarjoamista vakuutuspalveluista kulloinkin kyseisiä palveluita koskevien sopimusehtojen (vakuutusehtojen) mukaisesti. Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan tämän mobiilipalvelun käyttämistä.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tarjoamaansa palvelua ja sulkea se perustelluista syistä milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman ennakkoilmoitusta. Muutoksista ja sulkemisesta palveluntarjoaja ilmoittaa sinulle niin pian, kuin se on kohtuudella mahdollista. Tarjolla olevat palvelut voivat poiketa sisällöltään ja ehdoiltaan niistä vastaavista palveluista, joita palveluntarjoaja tarjoaa jonkin muun palvelukanavan välityksellä. Maksuhäiriöt ja niihin liittyvät muut rekisterimerkinnät voivat vaikuttaa sinulle tarjottavan palvelun sisältöön.

Häiriöt tai katkokset päälaitteessa tai verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa mobiilipalvelun tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. Palveluntarjoaja ei vastaa muun palveluntarjoajan tuottaman palvelun aiheuttamasta vahingosta. Palveluntarjoaja ei vastaa tässä palvelussa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Palvelussa näytetään vakuutuksistasi ja korvauksistasi vain niiden perustiedot. Yksityiskohtaiset tiedot näet kirjautumalla palveluntarjoajan verkkopalveluun osoitteessa https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ tatuma/tunnistautuminen-verkkopalveluun Toiselle henkilölle annettu valtuutus hoitaa vakuutusasioita koskee myös palvelua palveluntarjoajan kulloinkin verkkosivuilla ilmoittamin rajoituksin.

Palvelun kehittäminen

Käyttöhistoriaan perustuen palveluntarjoaja kehittää palvelua ja palveluntarjoajan toimintaa. Käyttöhistoriasta saatua tietoa voidaan käyttää myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin sekä palvelun sisältöjen kohdentamiseen ja kehittämiseen lainsäädännössä asetetuin rajoituksin.

Asiakasrekisterit

Palvelussa esitettävät tiedot pohjautuvat palveluntarjoajan asiakasrekisterissä oleviin tietoihin. Mahdolliset puutteet tai virheet palvelussa näkyvissä tiedoissa pyydetään korjaamaan palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Asiakasrekisteriä koskevaan rekisteriselosteeseen voit tutustua täällä: Rekisteriseloste

Tietoturva ja vastuu palvelun käyttämisestä

Rekisteröidyttyäsi käyttäjäksi ja kirjauduttuasi sisään hyväksyt, että palvelu on käytössäsi ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, kunnes nimenomaisesti kirjaudut ulos palvelusta, ellei palveluntarjoajan tietoturvamenettelyistä muuta johdu. Nähdäksesi vakuutustietojasi sinun on tunnistauduttava pankin kanssa sovitulla tavalla.

Säilytä huolellisesti laitetta, jolla olet kirjautuneena palveluun. Jos kadotat laitteen, jolla olet kirjautuneena palveluun tai muutoin ilmenee vaara tai epäilys palvelun oikeudettomasta käytöstä, ota yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun 010 19 5110.

Palvelussa kirjautuneena tehdyt sopimukset ja ilmoitukset, joilla on vaikutusta vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutusyhtiön oikeuksiin tai velvollisuuksiin, ovat vastuullasi siihen asti, kunnes olet pyytänyt palveluntarjoajan asiakaspalvelua estämään palvelun käytön.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käyttöön mahdollisesti liittyvistä tietoliikenne- tai muista maksuista esimerkiksi ulkomailla.

Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tähän sopimukseen ja näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä aina ensisijaisesti palveluntarjoajaan. Mahdolliset vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti. Voit saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palveluntarjoajan tarjoamista palveluista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei sinulla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Tähän palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Immateriaalioikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Palvelun sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman palveluntarjoajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

Vastuu annetuista tiedoista ja toimeksiannoista

Palvelun käyttäjä vastaa palvelussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Turva ei vastaa mm. antamiesi liittotietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Turvalla on oikeus käyttää palvelussa antamiasi tietoja vakuutussopimusta täyttäessään.